top of page

Välkommen till denna PDF-bok om chakran, auran och färger – en resa in i den fascinerande världen av energi, frekvenser och ett högre medvetande.

 

Vi utforskar chakrasystemet, vår aura och deras koppling till färger. Jag kommer ge dig små enkla tips på hur du kan jobba med färgerna för att själv kunna påverka ditt välbefinnande, här har jag sammanfattat allt jag hade velat haft med mig när jag började utforska och balansera min aura och mina chakran. Chakran, auran och färgerna är tillsammans en faschinerande värld som hjälpt mig både fysiskt, emotionellt, mentalt och spirituellt. Jag hoppas och tror att det kan göra det samma för dig!

 

Chakrasystemet har sedan urminnes tider fungerat som en karta för att förstå och balansera vår inre värld. Det har använts av visdomens gamla lärare för att utforska de sju huvudsakliga energicentra i kroppen och deras betydelse för vårt fysiska, mentala, känslomässiga och andliga välbefinnande. Genom att förstå chakrasystemet och vår aura kan vi lära oss att återupprätta harmoni och balans i våra liv, och öppna upp oss för en djupare känsla av kärlek, glädje och inre frid. En viktig aspekt av chakrasystemet är dess koppling till färger

    Your True Colours Workbook

    111,00 krPris
      bottom of page