top of page

Välkommen!

Hej och välkommen till ett utforskande av färgernas värld. Du kommer att få lära dig ett helt nytt språk och förhoppningsvis kunna utforska mer om hur färgernas essence fungerar och hur du kan använda dig av de olika färgernas egenskaper för att få tillgång till ett balanserat liv.

Färgerna är kopplade till olika chakran i kroppen och chakra betyder “energihjul”. Jag ser det som att allt vi omger oss med och oss själva består av vibrationer i rörelse, därmed energi. Vi har en fysisk kropp och en subtil kropp. Chakra och färger hör till den subtila kroppen och precis som vi inte kan se våra tankar kan vi inte se chakran men tankarna finns där och energihjulen snurrar. För att den fysiska kroppen ska fungera optimalt behöver även den subtila kroppens informationskanaler flöda fritt. Har vi för lite av någon färg kan vi sitta fast i ett energihjul och därmed bli blockerade, det kan vara en fysisk blockering, en mental blockering eller en spirituell blockering. Totalt har vi över 80.000 chakran i kroppen. Men här ska vi prata om de 10 viktigaste. Du kanske har blivit bekant med 7 av de vanligaste chakrana och jag kommer här även ta upp 3 nya. Dessa chakran samlar in information om vår kropp, sinne och själ och om vår hälsa i stort. Om du gör en auraläsning med mig som fungerar som ett coachsamtal kan jag medialt läsa av vilken färg du har i vilket chakra och därmed läsa av din fysiska, emotionella, mentala och spirituella hälsa. Jag kan också avläsa vad du har lämnat bakom dig och vilken riktning du ska mot härnäst.

Din aura förändras under livets gång, Den omvandlas och påverkas av yttervärlden hela tiden, men som tur är kan du med färgernas och olika livsval påverka och hålla i balans för att information ska få flöda fritt. Jag vill bjuda in dig till att se färgerna som ett redskap och inspirera dig till att lära dig mer om vilka färger du behöver vid olika tillfällen i vardagen för att skapa ett obehindrade energiflöden i din kropp.

Jag har studerat färger och färgernas psykologi och filosofi i över 10 år och det är en komplex och mystisk vetenskap med mycket kunskap att utforska. Färger och chakran har olika symbolisk, betydelse och essenser, jag vill dela med mig till er av de gåvor färgerna har gett mig på min resa.

76 visningar0 kommentarer

Opmerkingen


bottom of page